جانسون: رهبر حزب کارگر انگلیس به جای آمریکا از ایران حمایت می‌کند/ واشنگتن‌پست: ایران دارای توان انجام عملیات نفوذ در انتخابات سال آینده آمریکاست

گروه سیاسی-رجانیوز: در حالی که بوریس جانسون، نخست‌وزیر جدید انگلستان روز پنجشنبه با متهم کردن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر به حمایت از ایران، اشاره…